verhoging verkoopprijs verbetering energielabel NVM onderzoek

De waarde van het energielabel

Nieuws vanuit NVM d.d. 12 juli 2022:

Waarde van energielabel:  Investeren in duurzaamheid loont.

In het kort de belangrijkste bevindingen:

  • Hoe duurzamer de woning, hoe hoger de woningwaarde. Een woning met label C brengt gemiddeld 7,9% meer op dan een vergelijkbare woning met een G-label.
  • In een ruimere woningmarkt is de meerwaarde van een duurzame woning hoger dan in een krappere.
  • Meerwaarde duurzame woning sinds stijging van energiekosten en minder krappe woningmarkt eind 2021 flink toegenomen.
  • Aandacht voor duurzaamheid bij zowel verkoper als koper sterk toegenomen.

 

Labelverdeling bij verkoop in 2022 spiegelt de woningvoorraad

Allereerst is onderzoek gedaan naar de verkoopbaarheid van de labels, zie afbeelding 1. Wat opvalt is dat de woningvoorraad een gemiddeld hoger label heeft ten opzichte van 2015, en dat inmiddels 25% van de verkochte objecten over een A-label beschikt. Als de verkopen van 2022 worden afgezet tegen de labelverdeling in de huidige koopwoningvoorraad, de meest rechtse grafiek, dan blijken de verkopen een aardige afspiegeling van de gehele voorraad.

Afbeelding 1: Verdeling energielabels naar verkopen (2015 en 2022) en naar actuele koopwoningvoorraad. Bron: NVM/brainbay, Ministerie Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening

 

Hoe duurzamer de woning, hoe hoger de woningwaarde

Slechte labels blijven verkoopbaar, maar dit geeft niet het hele beeld. Het label heeft namelijk invloed op de waarde van de woning. Uit een eerdere studie van de Universiteiten Tilburg & Maastricht van 2021 bleek al dat een rood energielabel steeds minder opbrengt bij verkoop.[1] Een soortgelijke studie met hulp van de brainbay woningwaarde techniek bevestigt dit niet alleen, maar geeft ook het inzicht dat elke stap in labelsprong leidt tot een hogere woningwaarde. Dit is weergegeven in afbeelding 2. Een woning met label C brengt dus gemiddeld 7,9% meer op dan een vergelijkbare[2] woning met een G-label. Met de huidige gemiddelde woningprijs gaat het dan al snel om ruim 30.000 euro. Een investering in verduurzaming is hiermee dus een investering in de waarde van een woning. Deze indirecte baten komen bovenop de besparing van de energiekosten. Ter indicatie; met een verbetering van label G naar C gaat het gemiddeld gasverbruik omlaag van 1.365 m3 naar 1.070 m3[3], een besparing van 21%. Fonger Ypma, CEO van brainbay licht toe: “Het is goed nieuws dat verduurzaming van woningen niet alleen een besparing op je energielasten oplevert, maar nu ook aantoonbaar een investering in de waarde van woningen is. Bovendien levert een beter energielabel bij steeds meer hypotheekverstrekkers een rentekorting op, met lagere maandlasten tot gevolg.

Afbeelding 2: %-stijging woningwaarde voor alle woningen in Nederland. Voor een woning met label C wordt gemiddeld 7,9% meer betaald dan voor een vergelijkbare woning met label G. Bron: brainbay

Lees verder op NVM site.

Chat openen
Hulp nodig?
Hoe kan ik je helpen?