investeren in zonnepanelen

Duurzame woningen presteren beter door energiecrisis – Nieuws van NVM

Nieuws vanuit NVM (Marc van der Lee) d.d. 31 oktober 2022:

Woningen met een groen energielabel doen het in de huidige woningmarkt beter dan woningen met een minder groen label. Door de hard gestegen energielasten hebben ‘groene’ woningen een duidelijk voordeel. Zo is de woningwaarde van een duurzame woning ten opzichte van een minder duurzame woning hoger en neemt het verschil alleen maar verder toe. Makelaars merken dat door de oorlog en de energiecrisis het energielabel van een woning steeds belangrijker wordt, en dat er meer vraag is naar energiezuinige huizen.

In een markt waarin het aanbod toeneemt en de concurrentie tussen huizenverkopers groter wordt, kan een goed energielabel het verschil maken. De verkoopaantallen van groene woningen lopen minder hard terug, de prijzen dalen minder hard, ze verkopen sneller en er wordt vaker en meer boven de vraagprijs betaald. Dit blijkt uit de analyse die NVM-dochter brainbay heeft uitgevoerd van woningen met een label volgens de nieuwe, uitgebreide berekeningsmethode. Deze methode is verplicht voor particuliere woningen vanaf 2021.

Verschil in woningwaarde tussen duurzaam en minder duurzaam is groot

In juli 2022 heeft brainbay onderzoek naar buiten gebracht dat hoe duurzamer de woning is, hoe hoger de woningwaarde. Bij elke stap naar een beter energielabel, leidt dat tot een hogere woningwaarde. Brainbay heeft deze analyse opnieuw uitgevoerd, waarbij de methodiek is aangescherpt door de analyse te baseren op transacties die gelinkt zijn aan een NTA8800 energie-inspectie[1]. Voor het eerst kan zo het onderscheid worden gemaakt tussen woningen met een label A en de categorie met een nog beter label, de A+ gelabelde woningen.

De meerwaarde tussen de verschillende energielabels is alleen maar groter geworden vergeleken met de analyse in juli. Een woning met label C brengt (op dit moment verkocht) gemiddeld 11,6% meer op dan een vergelijkbare woning met een label G. Met de huidige gemiddelde woningprijs kan het dan gaan om bijna 50 duizend euro.

[1] Bij de vorige analyse in juli 2022 waren de labels gebaseerd op de input van de makelaar. Dit kwartaal richt de analyse zich op woningen met een label volgens de nieuwe, uitgebreide berekeningsmethode NTA8800 voor het bepalen van een energielabel. Deze methode is verplicht voor particuliere huizen vanaf 2021. Van deze transacties is het energielabel dus zeer accuraat bepaald, waardoor de resultaten nauwkeuriger zijn. https://www.nen.nl/nta-8800-2022-nl-290717

 

Waardevermeerdering wordt alleen maar groter

In de huidige woningmarkt is het woningaanbod gegroeid, wat leidt tot meer concurrentie tussen te koop staande woningen. Bovendien zijn de sterk gestegen energielasten steeds belangrijker bij de overweging om een ander huis te kopen. Dit zorgt ervoor dat de meerwaarde van een beter label de afgelopen tijd alleen maar verder is toegenomen. Onderstaande figuur illustreert dit. Het laat voor de afgelopen 2 jaar zien hoeveel procent een woning (gemiddeld) meer waard wordt wanneer het energielabel verandert.

De grootste waardevermeerdering zit in de sprong van een label G naar label C. Dat verschil lag in 2021 op zo’n 8%, maar is in 2022 gegroeid naar bijna 12%. Ook een sprong van label E naar label B laat een toename zien in waardeverschil, oplopend naar 10% in het 3e kwartaal van 2022.

Voor een woning met een label C is te zien dat de meerwaarde van een vergelijkbare woning maar dan met label A tot in het 2e kwartaal van 2022 stabiel bleef op 5,5%. Deze woningen waren in de krappe woningmarkt met hard oplopende prijzen dus wel meer waard, maar het waardeverschil loopt pas op sinds dit kwartaal, waarin het woningaanbod stijgt en de huizenprijzen dalen.

Een voorbeeld uit de praktijk

Lees verder op NVM site. 

Chat openen
Hulp nodig?
Hoe kan ik je helpen?