Huis erven en erfbelasting

Een huis erven is niet zonder risico’s. Laat je daarom eerst adviseren of het slim is de erfenis te aanvaarden. Als je besloten hebt de erfenis te aanvaarden moet er van alles geregeld worden waaronder het betalen van erfbelasting.

Hoeveel belasting betaal je over een erfenis van een huis?

In Nederland betaal je erfbelasting over de waarde van de erfenis. De hoogte van de erfbelasting hangt af van de hoogte van de erfenis en je relatie tot de overledene. Het belastingtarief in 2023 varieert van 10% tot 40%.

Voor 2023 zijn onderstaand de erfbelasting tarieven vermeld.

Tarieven erfbelasting 2023
Waarde erfenisPartner
(Pleeg- of stief)kind
Kind met een beperking
Kleinkinderen en
verdere afstammelingen
Overige erfgenamen
zoals een broer, zus of ouders
€ 0 – € 138.64110%18%30%
€ 138.642 en meer20%36%40%

 

U betaalt pas erfbelasting als de waarde van uw erfenis hoger is dan uw vrijstelling.

De hoogte van de vrijstelling hangt af van uw relatie met de overledene. De vrijstellingen zijn in onderstaand overzicht vermeld.

Vrijstellingen erfbelasting 2023
U bent:Bedrag van uw vrijstelling in 2023
Echtgenoot,
geregistreerd partner
of samenwonend partner
€ 723.526
Kind, pleegkind of stiefkind€ 22.918
Kleinkind€ 22.918
Achterkleinkind€ 2.418
Kind met een beperking€ 68.740
Hiervoor gelden voorwaarden.
Ouder€ 54.270
Erven u en uw partner allebei? Dan is de vrijstelling voor u samen € 54.270.
Andere erfgenaam,
bijvoorbeeld een broer of zus
€ 2.418

Trek de vrijstelling eerst van uw erfenis af en neem daarná het percentage dat voor u geldt uit de tabel. Met dat percentage berekent u uw erfbelasting. Is de waarde van uw erfenis hoger dan € 138.642? Dan betaalt u een hoger percentage over het deel van de erfenis dat boven dit bedrag uitkomt.

Let op: de belastingdienst ziet u en uw partner meestal als 1 persoon als u allebei een erfenis uit de nalatenschap van een overledene ontvangt.  Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de erfbelasting?

Het is eventueel wenselijk om een professionele belastingadviseur te raadplegen om de exacte erfbelasting die je verschuldigd bent in 2023 te bepalen. Zij kunnen je ook helpen met mogelijke aftrekposten en andere fiscale voordelen die je kunt benutten.

Wat betaal je als je een afbetaald huis erft?

Als je een afbetaald huis hebt,  zit er dus geen hypotheek meer op je huis die afgelost moet worden.  Je betaalt nog steeds erfbelasting over de waarde van het huis.

Welke waarde van het huis is bepalend voor de erfbelasting?

De WOZ waarde  op moment van overlijden is bepalend voor de erfbelasting.  Je kan in de aangifte kiezen welke WOZ-waarde je gebruikt: de WOZ-waarde in het jaar van overlijden, of de WOZ-waarde in het jaar ná overlijden.

Als je het niet eens bent met WOZ waarde kan je om een nieuwe WOZ waardebeschikking aan de gemeente vragen.  Als je deze nog steeds te hoog vindt, kan je tegen deze nieuwe WOZ-beschikking bezwaar maken.

Is de WOZ-waarde van het jaar ná overlijden nog niet bekend? Neem dan de WOZ-waarde van het jaar van overlijden. Blijkt na het doen van aangifte dat de WOZ-waarde van het jaar na overlijden lager is? Dan mag u bezwaar indienen tegen erfbelasting, ook na de bezwaartermijn van 6 weken.

Voor een losse garage of parkeerplaats geldt de marktwaarde. Voor garage bij woning geldt WOZ waarde. Bij serviceflat en erfpacht gelden aanvullende regels. 

Wat zijn de kosten als je een huis erft?

Erfbelasting

Over een erfenis betaalt u belasting: erfbelasting ofwel successierecht. Dus ook wanneer u een huis erft. De hoogte van deze belasting wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van het huis. En op basis van de hoogte van de totale nalatenschap: u krijgt namelijk vrijstelling over een gedeelte ervan. Zie ook hierboven.

Hypotheek / Overlijdensrisicoverzekering

Vaak zit op het geërfde huis een hypotheek. Deze loopt gewoon door. Hoe ga je die betalen? Kijk o.a. of er ook een overlijdensrisicoverzekering op zit.

Restschuld

De opbrengst van verkoop van het huis uit erfenis kan lager uitvallen dan de resterende hypotheek. Bij zuivere aanvaarding ben je met je eigen geld aansprakelijk. Bij beneficiaire aanvaarding niet. De schuld wordt alleen betaald uit de opbrengsten van de erfenis.

Maandlasten geërfde huis

Je hebt ook de vaste maandelijkse lasten. Bijvoorbeeld verzekeringen, maandelijkse aflossing, energie en elektriciteit, water, internet, WOZ lasten eigenaar.

Kosten van verkoop huis uit erfenis

Bij verkoop krijg je te maken met de opstartkosten en courtage van de makelaar. De bedragen verschillen per makelaar. Vraag dus offertes op. Daarnaast heb je een definitief energielabel nodig. Heb je die niet, moet je die aanvragen bij een energie-adviseur. (kosten ca 300,-). De notaris zal na verkoop de hypotheekakte doorhalen (kosten ca 250,- per hypotheek).

Inkomstenbelasting

Als je een erfenis krijgt, wordt dit een onderdeel van uw vermogen, ook al is deze nog niet onder de erfgenamen verdeeld. Over je vermogen betaal je misschien inkomstenbelasting. Lees bij de belastingdienst of /hoe je dat moet opgeven.

 

Restschuld bij erfenis

Voordat je de erfenis aanvaardt, is het slim een rekensom van de bezittingen en schulden te maken om zo te weten of je de erfenis wilt aanvaarden. Je zit niet te wachten op een rest schuld.  Zie ook onderstaand fimpje:

Overdrachtsbelasting

Het is verstandig om een belastingadviseur in te schakelen als de woning in de familie blijft of als de woning wordt verkocht binnen de familie. Er moet dan namelijk overdrachtsbelasting betaald worden. Er bestaat echter een partner- of kind vrijstelling.

Kan je een huis erven zonder erfbelasting betalen?

Alleen als de waarde van erfenis lager is dan de vrijstelling van de erfbelasting, kan je erven zonder belasting te betalen.

Je kan de erfbelasting eventueel wel verminderen door dit voor de dood goed te regelen. ESJ heeft hier een interessant artikel over.

https://esj.nl/nl/informatie/themas/schenken-en-nalaten/stijgende-huizenprijzen-erfbelasting-besparen

Ga naar een notaris om je goed voor te laten lichten wat de mogelijkheden zijn. Een testament en levenstestament zijn hier belangrijke documenten bij. 

Wil je weten wat ik voor je kan betekenen? Neem gerust contact met me op. Ik kom graag vrijblijvend langs.

Bronnen / verder lezen:

Bij de samenstelling van dit artikel is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de informatie. Corette Willemars dan wel WILLEMARS WONEN kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuiste of ontbrekende informatie.

Bekijk hier ons complete Makelaars ABC

Chat openen
Hulp nodig?
Hoe kan ik je helpen?