Prinsjesdag 2023 Woningmarktnieuws

De derde dinsdag van september is traditiegetrouw de dag waarop het kabinet de plannen voor het komende jaar bekend maakt. Editie 2023 gaat de boeken in als ‘Prinsjesdag light’ want met een demissionair kabinet blijven ingrijpende besluiten uit. Tóch zijn er een aantal belangrijke maatregelen waar u als (aanstaand) woningbezitter in 2024 mee te maken krijgt. Dit zijn de belangrijkste veranderingen.

 

Woningwaardegrens startersvrijstelling stijgt

Vanaf 2024 stijgt de woningwaardegrens voor de startersvrijstelling. De startersvrijstelling ofwel vrijstelling van overdrachtsbelasting is een regeling die starters ondersteunt bij het kopen van hun eerste woning. De vrijstelling was tot nu op woningen met een koopprijs tot €440.000. Deze grens wordt per 2024 verhoogd naar  €510.000. Uiteraard zijn er enkele voorwaarden verbonden aan de startersvrijstelling. Op de website van de Belastingdienst leest u alle ins en outs over deze aantrekkelijke maatregel voor starters. 

 

Energie(kosten)

Afgelopen jaren sprong overheid bij ter compensatie van kosten. In 2024 wijzigt het volgende:

 1. De netbeheerkosten stijgen vanaf 2024. Op jaarbasis zal de gemiddelde stijging op circa €40 uitkomen. Daarmee betaalt een gemiddeld huishouden in 2024 zo’n €600 per jaar aan netbeheerkosten. Deze kosten zijn niet afhankelijk van het energieverbruik.
 2. In 2024 komt vervalt energieprijsplafond.
 3. De gemeentelijke energietoeslag voor huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum wordt in 2024 niet verlengd. Daarentegen blijft het Tijdelijk Noodfonds Energie wél van kracht. Huishoudens die (door het afschaffen van het energieprijsplafond en het vervallen van de gemeentelijke energietoeslag) hun energierekening niet kunnen betalen kunnen een beroep doen op dit vangnet.
 4. De salderingsregeling blijft in 2024 nog van kracht. Via de salderingsregeling kunnen huishoudens en kleine bedrijven zelfgeproduceerde elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet en wegstrepen tegen hun eigen verbruik.
 5.  In 2024 biedt het Nationaal Warmtefonds nog steeds de mogelijkheid voor eigenaar-bewoners met een verzamelinkomen tot €60.000 om rentevrije leningen te verkrijgen voor verduurzaming. Bovendien heeft het Warmtefonds in 2023 de maximale leenbedragen verhoogd, waardoor mensen zonder leenruimte nu maximaal €10.000 rente- en (deels) aflossingsvrij kunnen lenen.
 6.  Voor huiseigenaren die zelf isolatiewerkzaamheden willen uitvoeren, is er subsidie beschikbaar. Dit initiatief heeft tot doel om kosten te besparen voor huiseigenaren en professionals ruimte te geven voor complexere projecten. In de jaren 2024 en 2025 wordt hiervoor jaarlijks €27 miljoen beschikbaar gesteld.

 

Isolatie in kwetsbare dorpen en wijken via gemeenten

In het begrotingsvoorstel van BZK wordt ook € 425 miljoen vrijgemaakt voor verduurzaming van woningen in kwetsbare dorpen en wijken. Dit geld is bedoeld voor het isoleren van woningen en het verlagen van de energierekening bij woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren en zal worden toegevoegd aan de middelen voor de lokale isolatieaanpak. Gemeenten met relatief veel kwetsbare woningeigenaren en complexe problematiek krijgen de meeste extra middelen per woning. Hieronder vallen in ieder geval de stedelijke focusgebieden en gemeenten in de grensregio’s.  Voor Breda was er er bijvoorbeeld in Breda-Noord een regeling. 

 

Schenkingsvrijstelling

De schenkingsvrijstelling eigen woning, beter bekend onder de naam ‘jubelton’ wordt per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. Bent u voornemens om een schenking te doen aan (bijvoorbeeld) uw kinderen voor de aanschaf of verbetering van de eigen woning? Dan kan dat in 2023 nog belastingvrij tot een bedrag van €28.947. Alle voorwaarden voor deze belastingvrije schenking leest u op de website van de Belastingdienst

 

Huurtoeslag

De huurtoeslag gaat vanaf januari 2024 omhoog met ruim € 30 per maand. Het kabinet maakt hier jaarlijks € 750 miljoen voor vrij. De stijging van de huurtoeslag moet 1,5 miljoen huishoudens met een laag inkomen extra steun geven in dure tijden.

 

Meer betaalbare woningen

Er is veel behoefte aan woningen. Tot en met 2030 moeten er 981.000 woningen bij komen. Hiervan moet twee derde betaalbaar zijn voor mensen met een laag- of middeninkomen. Onder andere via  nieuwe ronde van de woningbouwimpuls en hulp voor projecten die dreigen stil te vallen.

 

Uitbreiding investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing

In 2024 wordt de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) uitgebreid. Dit is een subsidie voor woningeigenaren en ondernemers voor verduurzaming van hun woning of bedrijfspand. Zij kunnen deze subsidie vanaf 2024 dan gebruiken voor:

 • isolatiemaatregelen;
 • (hybride) warmtepompen;
 • zonneboilers;
 • aansluitingen op een warmtenet;
 • elektrische kookvoorziening.

 

Extra hypotheek

In 2024 kun je extra hypotheek krijgen als je een woning gaat kopen, afhankelijk van het energielabel. Ook als je een woning wil verduurzamen kun je extra hypotheek krijgen. Verder kunnen alleenstaanden €16.000 extra hypotheek krijgen bij een inkomen boven de €26.000,-.

 

Meer toezicht in de bouw

Vanaf 2024 wordt geleidelijk een nieuwe wet ingevoerd die ervoor zorgt dat de bouwkwaliteit in Nederland verbetert en de positie van de bouwconsument wordt versterkt. Het plan is om deze wet per 1 januari voor nieuwbouwwoningen in te voeren en halverwege 2024 ook voor verbouwingen. Deze nieuwe wet, genaamd de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), betekent kort gezegd: meer toezicht in de bouw, het gebruik van private kwaliteitsborging, en voor bouwbedrijven meer aansprakelijkheid. Vooral wanneer je een huis laat bouwen of verbouwen als particuliere opdrachtgever, zul je extra kosten moeten maken om een kwaliteitsborger in te schakelen. Daarentegen wordt verwacht dat de gemeentelijke leges zullen naar verwachting dalen. 

 

In dit artikel hebben wij de belangrijkste kabinetsplannen met betrekking tot de woningmarkt voor u uitgelicht. Bent u benieuwd naar de inhoud van de Miljoenennota, wilt u de Troonrede nog eens nalezen of de Rijksbegroting voor 2024 inzien? Dan verwijzen wij u graag naar de Prinsjesdag stukken van de Rijksoverheid

 

Bronnen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/09/19/prinsjesdag-2023-extra-inzet-op-de-huurtoeslag-doorbouwen-en-woningverbetering

Bij de samenstelling van dit artikel is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de informatie. Corette Willemars dan wel WILLEMARS WONEN kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuiste of ontbrekende informatie. 

Chat openen
Hulp nodig?
Hoe kan ik je helpen?