restwarmte en verwarmd water verloop stadsverwarming

Wat is stadsverwarming in Breda?

“Wat is stadsverwarming?” krijg ik vaak als vraag bij een bezichtiging.  Als makelaar in Breda verkoop ik namelijk veel woningen met stadsverwarming. In deze blog heb ik alle in en outs over stadsverwarming in Breda uitgelegd.

 

Wat is stadsverwarming?

Stadsverwarming is een duurzaam alternatief voor gas. Het is het hergebruik van restwarmte afkomstig uit elektriciteitscentrales, grote fabrieken of afvalverbrandingsoven voor het verwarmen van huizen en andere gebouwen. Of het is met behulp van zonnecollectoren, biomassacentrales, oppervlaktewater of een warmtepomp warmte creëren. Deze warmte kan worden gebruikt voor het verwarmen van de woning en het voorzien van warm water.

Stadsverwarming wordt ook wel warmtenet genoemd.

 

Hoe werkt stadsverwarming?

Elektriciteitscentrales, fabrieken en verbrandingsovens genereren veel warmte. Normaal gaat deze warmte bij opwekking van elektriciteit verloren. Stadsverwarming hergebruikt deze vrijgekomen warmte om water op te warmen en gaat via een ondergronds leidingnet naar gebouwen waaronder huizen.

Stadsverwarming in stappen:
 1. Restwarmte van de fabriek of elektriciteitscentrale wordt via een ondergronds leidingnetwerk getransporteerd naar een warmteoverdrachtstation.
 2. Het overdrachtstation doseert de juiste hoeveelheid water en transporteert het water via een netwerk naar woningen en gebouwen.
 3. Alle gebouwen die zijn aangesloten op het netwerk kunnen de warmte aftappen. Dit met behulp van een afleverset die de warmte afgeeft voor verwarming of warm water.
 4. Het afgekoelde water stroomt terug naar het overdrachtstation. Deze kan zorgdragen voor opnieuw opwarmen van het water.

In de overdrachtstations zit een warmtewisselaar, om warmte over te dragen en pompen om de warmte verder te verdelen. De druk in de leidingen wordt anders te hoog. Deze overdrachtstations voor woonwijken zitten in kleine gebouwen in de openbare ruimte. Bij levering aan hoogbouw of utiliteit kan zo’n station ook in de technische ruimte in een gebouw zitten.

Stadsverwarming wordt toegepast in (delen van) een aantal Nederlandse steden, waaronder:

 • Rotterdam
 • Arnhem
 • Eindhoven
 • Breda
 • Tilburg
 • Purmerend
 • Nijmegen

Stadwarmte wordt geleverd door een aantal grote energiemaatschappijen, waaronder Vattenfall, Eneco en Essent. Voor Breda is het Ennatuurlijk.

 

Stadsverwarming in Breda

In Breda ligt één van de oudste warmtenetten van Nederland. Zo’n 20.000 woningen (ca. 22% van alle huishoudens) en 100 bedrijven zijn in Breda aangesloten op stadsverwarming.

Omdat we in de toekomst (2050) aardgasvrij moeten gaan wonen en werken heeft gemeente Breda een energie transitieplan naar aardgasvrij opgesteld. (zie ook https://gemeente.breda.nl/energietransitie )  Zo wordt er onder andere een warmtesingel van 5 kilometer in Breda compleet gemaakt, zodat meer mensen op stadsverwarming kunnen overstappen. Wil je meer over deze warmtesingel weten ga naar website van ennatuurlijk.

De stadsverwarming in Breda wordt geleverd door Ennatuurlijk. Deze maakt gebruik van de RWE Amercentrale in Geertruidenberg en rioolwaterzuivering van waterschap Brabantse Delta voor het leveren van warm water en het verwarmen van huizen en bedrijven.

RWE Amercentrale :

De RWE Amercentrale levert 91% van de geleverde warmte voor dit warmtenet. Bij de RWE-centrale komt veel warmte vrij bij het opwekken van elektriciteit. Uit de stoomturbine wordt een deel van deze warmte afgetapt en gebruikt om water op te warmen. Via het warmtenet gaat dit water naar de woningen en bedrijven. Daarna gaat het afgekoelde water via een retourleiding terug en wordt opnieuw opgewarmd voor een volgende ronde. De centrale gaat stapsgewijs over op biomassa.

Biogas van rioolwaterzuiveringsinstallatie

Een klein gedeelte (ongeveer 1%) van de warmte wordt geleverd door de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Brabantse Delta in Breda. Bij het zuiveren van rioolwater komt biogas vrij. Dat biogas wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit en daarbij ontstaat warmte.

 

Kosten van stadsverwarming

Voor stadsverwarming betaal je iedere maand een voorschot bedrag aan energiemaatschappij.

Bij Ennatuurlijk bestaat dit uit:

 • Eenheidsprijs (in Gigajoules) (verbruik in Gj x tarief)
   (2022: € 42,92 per Gj)
 • Vaste kosten warmte (aantal dagen x vast tarief)
  (2022: € 1,11 per dag)
 • Vaste meetkosten (aantal dagen x vast tarief)
  (2022: € 0,08 per dag)
 • Afleverset warmte (aantal dagen x vast tarief)
  (2022: alleen bij huur € 0,64 per dag)

Je kan de afleverset huren, maar ook in eigendom hebben. Bij eigendom heb je  bovenstaande kosten van afleverset warmte niet.

Om de hoge energiekosten te verzachten, heeft de overheid de btw op energie tijdelijk verlaagd van 21% naar 9%. De verlaging geldt ook voor stadswarmte. Het lage btw-percentage geldt sinds 1 juli 2022.

Ennatuurlijk heeft een referentie overzicht van het verbruik op basis van de inhoud van woning.

Inhoud woningVerbruik warmteVerbruik warm tapwater
250m330 Gj20 m3
350m335Gj20 m3
450m345Gj20m3

De hierboven vermelde energiebuiken zijn een indicatie. Het hangt mede af van het stookgedrag, weersomstandigheden, de exacte inhoud van je woning, isolatiewaarde van de woning, gezinssamenstelling etc.

Het gemiddelde verbruik met stadsverwarming is volgens het Nibud ongeveer 42 GJ per jaar (inclusief verwarming kraanwater) voor een tweepersoonshuishouden.

 

Prijsplafond stadsverwarming

Ook voor stadverwarming gaat een prijsplafond gelden voor 2023: Dat is € 47,39 per Gj. De verbruiksgrens die hierbij hoort is nog niet duidelijk.

 

Wat is goedkoper? Gas of stadsverwarming?

Wat goedkoper is hangt helemaal af van jouw soort contract, jouw tarief, jouw verbruik en wat je huurt.

Ennatuurlijk verhoogt 1 keer per jaar de tarieven, terwijl een energieleverancier dat maandelijks kan doen bij een variabel contract. Dit kan dus ook nog invloed hebben op de berekening.

Volgens Vattenfall ben je bij een gemiddeld verbruik  momenteel een stuk goedkoper uit dan klanten met een variabele gasprijs. Sophie legt op Vattenfall website uit hoe dat het zit met de warmteprijs en gasprijs.

Ter indicatie: Eén GJ is 32,68m 3

 

Voor- en nadelen stadsverwarming

De voordelen van stadsverwarming zijn:

 • Duurzaam alternatief voor gas, namelijk 50 tot 60% CO2 besparing.
 • Veilig en comfortabel.
 • Neemt relatief weinig ruimte in beslag.
 • Je hoeft zelf geen CV ketel aan te schaffen.
 • Reeds van het gas af voor je verwarming en warm water. In de toekomst geen extra kosten door energie transitieplan.

De nadelen zijn:

 • Je kan zelf niet de warmteleverancier kiezen
 • Prijs van warmte staat ter discussie.

 

Hoe is stadsverwarming in je huis geregeld?

De warmte bereikt jouw woning via het ondergrondse leidingnetwerk via verdeelstations. De warmte komt vaak via de meterkast jouw woning binnen en wordt gebruikt voor zowel verwarming van jouw woning als verwarming van het kraanwater. Het kraanwater komt echter niet in aanraking met het water dat voor radiatoren wordt gebruikt.

De warmte-installatie in jouw huis bestaat uit twee delen:

1. de afleverset (met of zonder warmtapwaterapparaat) en warmtemeter (in de meterkast)

2. de binneninstallatie van uw woning: leidingen, radiatoren en een thermostaat.

 

Uitleg Afleverset en warmtemeter

De afleverset in de woning is de schakel tussen het warmtenet en de verwarmingen en de warmwaterkraan in huis.

De afleverset bevindt zich in jouw meterkast, berging of andere technische ruimte en zorgt ervoor dat de warmte van ons warmtenet de verwarmingsinstallatie van jouw woning bereikt.

De afleverset is in de meeste gevallen een witte of grijze box met beschermkap. Misschien ziet jouw set er iets anders uit. Dat kan, want er zijn verschillende types, maar het basisprincipe blijft hetzelfde.

De afleverset heeft drie functies:

1 Verwarming van woning De afleverset zorgt ervoor dat er warm cv-water vanuit het aanvoerdistributienet naar de radiatoren, convectoren of vloerverwarming in jouw woning gaat. Het afgekoelde water gaat via de afleverset terug naar het retourdistributienet. De drukverschilregelaar is voor jouw woning op de juiste waarde ingeregeld. Voor een comfortabele en veilige werking van jouw verwarming is het van belang dat je deze instelling niet wijzigt.

2 Levering warm kraanwater. In de afleverset zit in de meeste gevallen een warmtapwaterapparaat. Deze verwarmt het koude drinkwater, zodat je kunt beschikken over warm water in jouw keuken of badkamer. De standaard capaciteit van het warmtapwaterapparaat is circa 8 liter water van 58 tot 62 °C per minuut (direct onder de afleverset gemeten).

3 Registratie warmteverbruik. De afleverset is voorzien van een warmtemeter. Die registreert het warmteverbruik in gigajoules (GJ). Het verbruik wordt door het verschil in temperatuur tussen het aanvoer- en retourwater en het aantal doorgestroomde liters water te meten.

De onderdelen van afleverset

Stippellijn: eigendomsgrens i.c.m. afsluitbeugels (1/2 eigendom van Ennatuurlijk)

1 Uitgaande hoofdafsluiter: deze afsluiter met zwarte draaiknop zit op de uitgaande distributieleiding die het afgekoelde water terugvoert van jouw woning naar ons systeem zodat het opnieuw opgewarmd kan worden.

2 Ingaande hoofdafsluiter: de distributieleiding voor het inkomende warme water is voorzien van deze afsluiter met zwarte draaiknop.

3 Aansluiting drinkwaterleiding: de aansluiting van de drinkwaterleiding die koud leidingwater aanvoert naar het warmtapwaterapparaat.

4 Aansluiting warmtapwaterleiding: deze aansluiting koppelt de warmtapwaterleiding en de tappunten in de keuken en badkamer.

5 Afsluiter warm water binneninstallatie: deze zwarte draaiknop sluit de leiding af waardoor warm water stroomt naar de radiatoren van jouw binneninstallatie.

6 Afsluiter afgekoeld water binneninstallatie: de leiding die het afgekoelde water afvoert van de radiatoren van jouw binneninstallatie wordt met deze zwarte draaiknop afgesloten.

7 Warmtapwaterapparaat: deze wisselaar verwarmt het kraanwater.

Eigenlijk is de afleverset de CV-ketel voor de warmtegebruiker. Waar de CV-ketel door gas te verbranden de warmte voor het warme kraanwater en de radiatoren maakt zet de afleverset de warmte van de stadsverwarming ‘bruikbaar’ om voor het huis.

Het kan zijn dat er geen warmtewisselaar (nr 7) in de afleverset zit. Dan kan je zit zelf met een extra warmtewisselaar regelen. Je ziet dan in de meterkast een extra apparaat. 

 

Uitleg Ad 2 binneninstallatie

De binneninstallatie bestaat uit de verwarmingsleidingen, radiatoren en een thermostaat. Deze moet voldoen aan de gestelde voorwaarden en goed onderhouden worden en Ennatuurlijk heeft het recht om de binneninstallatie te onderzoeken.

Indien je bent aangesloten op stadsverwarming wordt er over het algemeen aangeraden om stalen radiatoren i.p.v. aluminium radiatoren te gebruiken. Check dit met jouw warmteleverancier. Aluminium radiatoren en overige onderdelen zoals leidingen en radiatorkranen zijn per definitie niet geschikt voor stadsverwarming vanwege hun pH-waarde (dit wordt ook de zuurgraad genoemd). Door de hoge zuurtegraad is er meer kans op roestvorming die de radiator aan de binnenkant kan beschadigen, ophopen en tevens lekkage kan veroorzaken.

Qua thermosstaat let er op dat deze geschikt is voor stadsverwarming. Je hebt centrale thermosstaten of radiatorthermosstaten. Zie bijvoorbeeld: https://www.coolblue.nl/thermostaten/voor-stadsverwarming

Samengevat:     😊

Wil je meer informatie stadsverwarming? Bel Corette Willemars  (06 25 116 893 of 076 888 50 18)

Bij de samenstelling van dit artikel is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de informatie. Corette Willemars dan wel WILLEMARS WONEN kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuiste of ontbrekende informatie.

Bronnen:

www.ennatuurlijk.nl

www.energievergelijk.nl

www.nl.hudsonreed.com

https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/prijsplafond-voor-stadsverwarming-dit-is-bekend-over-de-tarieven-voor-2023/

www.berkela.home.xs4all.nl/installaties/stadsverwarming.html

www.vattenfall.nl

Chat openen
Hulp nodig?
Hoe kan ik je helpen?