Wet betaalbare huur van kracht vanaf 1 juli 2024

De Eerste Kamer heeft ook ingestemd met de Wet Betaalbare Huur en is vanaf 1 juli 2024 van kracht. 

Dit betekent dat meer mensen in aanmerking komen voor een betaalbare huurwoning en kamers met een prijs die past bij de kwaliteit van de woning.  De gereguleerde sector wordt namelijk uitgebreid tot en met het middensegment (puntenaantal t/m 186 punten).

De regulering gaat gelden voor NIEUWE huurcontracten die worden gesloten vanaf 1 juli 2024.  Maar let op er zijn UITZONDERINGSGEVALLEN.  Wat betekent dit voor verhuur?

 

 

Nieuw:  Middenhuur

Voor sociale huurwoningen, woningen tot en met 143 punten, was het altijd al verplicht voor verhuurders om zich aan een maximale huurprijs te houden. De Wet betaalbare huur zorgt ervoor dat er nu een nieuwe sector bijkomt waarvoor die verplichting ook geldt: de middenhuur. Dat zijn woningen met 144 tot en met 186 punten. Voorheen gold voor deze woningen geen vaste huurprijs en konden verhuurders vragen wat ze wilden. Door de regels ook te laten gelden voor deze sector komen er méér betaalbare woningen bij.

Woningen met 187 punten of meer vallen in de vrije sector. Hiervoor geldt geen maximale huurprijs.

Wat betekent dit?

 • De maximale huurprijs voor middenhuurwoningen (tot en met 186 punten) voor nieuwe huurcontracten op of na 1 juli 2024. Er zijn enkele uitzonderingen. Zie ook overgangsrecht en controle op maximale huurprijs.
 • WWS wordt dwingend. Oftewel als de verhuurders in het laag- en midden segment meer vragen dan maximaal is toegestaan op grond van WWS, zijn zij in overtreding.
 • In het verleden werden huurprijsstijgingen gekoppeld aan het inflatiecijfer. In tijden van hoge inflatie kwam toen de huurquote onder druk te staan. Het doel is daarom om de jaarlijkse huurprijsstijging in het middensegment te maximeren op de CAO-loonontwikkeling + 1,0 procentpunt. Door een koppeling met de loonontwikkeling, blijft de gemiddelde huurquote voor zittende huurders op peil. Zo blijft wonen betaalbaar.
 • Gemeenten gaan dit vanaf 1 januari 2025 handhaven en verhuurders kunnen boetes krijgen zal ze niet aan houden. 
 • Verhuurders moeten per 1 januari 2025 puntentelling opnemen bij nieuwe huurcontracten. 
 • Gereguleerde sector: laag- en middensegment. Middensegment loopt van 144 punten tot en met 186 punten (prijspeil 1 juli 2024: € 879,66- € 1.157,95)
 • De positie van huurders is  versterkt. Huurders kunnen gemakkelijker terecht bij de Huurcommissie, omdat zij los van afspraken over de huurprijs altijd een lagere huurprijs kunnen afdwingen. Óók na 6 maanden na ingang van het huurcontract. Een lagere huurprijs afdwingen kan als de woning een kwaliteit (een aantal punten) heeft die bij lage- of middensegment (het gereguleerde segment) hoort.
 • Overgangsrecht: Lopende huurovereenkomsten tot en met 160 WWS kunnen niet tijdens looptijd huurcontract worden bijgesteld door Huurcommissie. Echter ook daar weer uitzonderingen op. Bijvoorbeeld als huur in laagsegment (tot 144 punten) viel maar boven de liberalisatiegrens is verhuurd. De huur gaat direct of na een jaar omlaag. Controleer dit hieronder.
 • Let op: dit geldt ook voor woningen van particuliere verhuurders, studentenkamers en andere onzelfstandige woonruimtes.
 

Controle op maximale huurprijs

Zoals vermeld zijn er uitzonderingsgevallen en moet je dus al eerder voldoen aan de maximale huurprijs dan per wanneer je een nieuw contract afsluit.  In onderstaand overzicht is vermeld wanneer je je aan de maximale huurprijs volgens puntenstelsel moet houden:

 

Huurcontract getekend 

Aantal punten volgens het nieuwe stelstel 

Huurprijs bij start huur 

Verplichting geldt 

Voor 1 juli 2024 

Sociale huur (t/m 143 punten) 

Onder liberalisatiegrens die gold op de ingangsdatum van het contract* 

Per 1 juli 2024 

Boven liberalisatiegrens die gold op de ingangsdatum van het contract* 

Per 1 juli 2025 

 

Middenhuur (144 t/ m 186 punten) 

n.v.t. 

Niet  

 

Vrije sector (vanaf 187 punten) 

n.v.t. 

Niet  

Op of na 1 juli 2024 

Sociale huur (t/m 143 punten) 

n.v.t. 

Wel 

 

Middenhuur (144 t/m 186 punten) 

n.v.t. 

Wel 

 

Vrije sector (vanaf 187 punten) 

n.v.t. 

Niet  

*Bekijk hier de liberalisatiegrens per jaar.

Door de Wet betaalbare huur is het WWS ook gemoderniseerd. Ook als je eerder al de Huurprijscheck deed, is het dus belangrijk om dit opnieuw te doen.  

Huurprijscheck

De huurder kan een huurprijscheck doen  en naar Huurcommissie stappen. De Huurcommissie doet op basis van een onderzoek een uitspraak over je punten en de bijbehorende huurprijs. Die uitspraak is bindend: je verhuurder moet zich daaraan houden.

 

Voorbeelden gevolgen huur van bestaande contracten

 

De Wet Betaalbare Huur en dwingende vorm van het WWS heeft dus  invloed hebben op bestaande huurcontracten. Hierbij een aantal voorbeelden:

Woning met een huurprijs die in het nieuwe stelsel binnen de middenhuur (ca. 147 tot 186 punten) valt

Als voorbeeld nemen we een woning met 161 huurpunten (gelijk aan €1.111,07 volgens prijspeil 01 januari 2024) die per 01 maart 2024 is verhuurd voor een geliberaliseerde huurprijs van €1.325,00.

Deze woning is voor inwerkingtreding van de Wet Betaalbare Huur verhuurd volgens de regels die op dat moment gelden. De zittende huurder heeft na invoer van de wet geen recht op een lagere huurprijs, en de verhuurder is enkel verplicht de huurprijs te verlagen bij het afsluiten van een nieuw huurcontract.

Woning met een huurprijs boven de liberalisatiegrens die volgens het WWS geldt als lagere huur

Hierbij nemen we als voorbeeld een woning met 136 huurpunten (gelijk aan €839,93 volgens prijspeil 01 januari 2024) die in 2023 is verhuurd voor een geliberaliseerde huurprijs van € 975,00.

Verhuurder heeft in dit geval een overgangsperiode van één jaar waarbinnen de huurprijs verlaagd moet worden tot de huurprijs die gelijk staat aan het aantal huurpunten zoals die in de Wet Betaalbare Huur opgenomen wordt – in dit geval 136 wat gelijk staat aan een huur van €839,93.

Woning met een huurprijs onder de liberalisatiegrens, maar die volgens de puntentelling te hoog verhuurd is

In dit geval nemen we als voorbeeld een woning met 113 huurpunten, die volgens het huidige woningwaarderingsstelsel verhuurd mag worden voor max. €690,05. De woning is echter verhuurd voor een huurprijs van €860,00, wat gelijk staat aan 139 huurpunten. De huurprijs, zowel als de maximale huurprijs volgens het WWS, zitten beide onder de huidige liberalisatiegrens van 147.

De huur van deze woning moet bij ingang van de wet verlaagd worden naar de maximale huur van €690,05.

 

Wat betekent de Wet betaalbare huur voor mij als ik onzelfstandige woonruimtes verhuur?

Voor onzelfstandige woonruimtes gold altijd al dat je je aan de maximale huurprijs volgens het puntenaantal van de kamer moest houden. Deze verplichting geldt nog steeds. Nieuw is dat gemeenten er toezicht op houden en boetes kunnen uitdelen. 

Per 1 januari 2025 ben je verplicht om bij nieuwe contracten aan een huurder duidelijk te maken hoeveel punten een kamer heeft. Je kunt de punten van een woonruimte berekenen via de gratis Huurprijscheck van de Huurcommissie en een print hiervan aan huurder geven.

Door de Wet betaalbare huur is het woningwaarderingsstelsel van zonzelfstandige woonruimte (=WWSO) ook gemoderniseerd. Als je eerder al de Huurprijscheck deed, is het dus belangrijk om dit opnieuw te doen.  

 

Let op:

De Eerste Kamer heeft enkele moties aangenomen, waardoor de wet nog op een aantal punten kan wijzigen. 

 

Vragen en Antwoorden

De website van Volkshuisvesting geeft antwoord op diverse vragen en kan je een brochure downloaden.

 

 

Bronnen:

 • https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/05/12/groot-draagvlak-voor-maatregelen-betaalbare-huur
 • https://www.nvm.nl/nieuws/2023/reactie-nvm-op-wet-betaalbare-huur/
 • https://leden.nvm.nl/nieuws/2023-8/voorgestelde-wetswijzigingen-en-toekomstige-plannen-huurrecht/
 • https://www.nvm.nl/ledennieuws_april_2024/tweede-kamer-stemt-in-met-wet-betaalbare-huur/
 • https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/wet-betaalbare-huur/wat-moet-ik-als-verhuurder-doen-voordat-de-wet-betaalbare-huur-is-ingevoerd
 • https://www.huurcommissie.nl/huurders/sociale-huurwoning/maximale-huurprijs-berekenen
 • https://www.volkshuisvestingnederland.nl/wat-betekent-de-wet-betaalbare-huur-voor-mij/situaties/ik-verhuur/ik-verhuur-een-kamer
 • https://www.volkshuisvestingnederland.nl/wat-betekent-de-wet-betaalbare-huur-voor-mij/situaties/ik-verhuur/ik-verhuur-een-woning
 • haymanrentals.nl

Bij de samenstelling van dit artikel is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de informatie. Corette Willemars dan wel WILLEMARS WONEN kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuiste of ontbrekende informatie. je  en kamers

Chat openen
Hoi, Ik ben Corette
Waar kan ik je mee helpen?